Categorie aanmaken en aan pagina koppelen

Door categorieën te gebruiken worden alle blogberichten georganiseerd, zodat ze voor u en voor de lezers makkelijker te vinden zijn. Waar kunnen deze categorieën aangemaakt worden?En hoe worden ze gekoppeld aan blogberichten?

Hoe kan u een categorie aanmaken en toevoegen in WordPress?

categorie gebruiken dashboardOm categorieën aan te maken moeten we in het berichten-menu zijn. Klik daarom op Berichten, en daarna op het sub-menu Categorieën.

In het categorieënmenu zijn twee mogelijkheden. Er kan een categorie toegevoegd worden, en er is een mogelijkheid tot beheren van de categorieën. Om een nieuwe categorie toe te voegen, vult u een naam in en een slug (de slug komt in de linknaam te staan).

Daarnaast kunt u nog aangeven of de categorie een hoofdcategorie wordt, of een subcategorie van een andere categorie. Onder Sport kunnen bijvoorbeeld de subcategorieën Atletiek, Wielersport en Basketbal komen.

categorie toevoegenAls alles naar wens is, klikt u op ‘Nieuwe categorie toevoegen’.

Categorie koppelen aan bericht in WordPress

categorie gebruiken blogberichtOm een blogbericht in bepaalde categorieën voor te laten komen, moeten ze toegewezen worden aan die categorieën. Ga daarvoor in het bewerkscherm naar het menu Categorieën.

Hier kunt u toewijzen in welke categorie het blogbericht voor moet komen. Er kunnen meerdere categorieën aan een blogbericht gekoppeld worden, als het maar relevant is voor het blogbericht.