Domein records wijzigen

Met de Zonefile Manager kunt u de zonefile van uw domeinnamen beheren. De Zonefile Manager is een geavanceerde versie van de applicatie waarmee u een externe (mail)server kunt instellen. U heeft de mogelijkheid A-, AAAA-, CNAME-, MX-, TXT- en vrije records aan te maken.

De Zonefile Manager vindt u in jouw xel omgeving:

 • Log in op jouw xel omgeving
 • Klik op het icoon Domeinen in het hoofdmenu
 • Klik op het vergrootglasicoon of de link van het domein
 • Klik op het icoon DNS Beheer
 • Klik op de link Zonefile Manager

De Zonefile Manager is een applicatie voor gevorderde gebruikers, die graag alles zelf in de hand hebben. Onjuist gebruik van de Zonefile Manager kan er toe leiden dat uw domein en bijbehorende diensten niet meer bereikbaar zijn.

Zonefile Manager handleiding

Deze handleiding helpt u met beheren van de zonefile van uw domein via de Zonefile Manager:

Wilt u andere nameservers instellen voor uw domein? Kijk dan bij het artikel ‘Hoe wijzig ik nameservers?‘.

Records aanmaken

Met de Zonefile Manager kunt u verschillende records aanmaken:

A-records

Met een A-record kunt u één of meerdere subdomeinen doorverwijzen naar een IP-adres. Het *-record is een standaardrecord en zorgt ervoor dat alle (niet-gespecificeerde) subdomeinen standaard doorverwijzen naar het IP-adres waar je domeinnaam bereikbaar op is. Het @-record kunt u gebruiken om uw domeinnaam zonder subdomein (bijvoorbeeld xel.nl) aan een bepaald IP-adres te koppelen.

 • Vul onder Naam een subdomein in bij het invoerveld. (Domeinnaam zelf niet invullen!)
 • Vul onder IP-adres een IP-adres in bij het invoerveld.
 • Klik op Add record.

AAAA-records

Met een AAAA-record kunt u één of meerdere subdomeinen doorverwijzen naar een IPV6-adres.

 • Vul onder Naam een subdomein in bij het invoerveld. (Domein zelf niet invullen!)
 • Vul onder IPV6-adres een IPV6-adres in bij het invoerveld.
 • Klik op Add record.

CNAME-records

Met een CNAME-record kunt u één of meerdere subdomeinen doorverwijzen naar een andere hostname (domein of subdomein).

 • Vul onder Naam een subdomein in bij het invoerveld. (Domein zelf niet invullen!)
 • Selecteer onder Doel een bestaand subdomein (van het huidige domein) in het pull-downmenu of vink FQDN aan en vul een externe hostname in bij het invoerveld.
 • Klik op Add record.

MX-records

Met een MX-record kunt u één of meerdere subdomeinen doorverwijzen naar een andere mailserver (hostname). Het Xel Mailservers-record is een standaardrecord en verwijst naar onze mailservers.

Heeft uw mailserver alleen een IP-adres, maak dan eerst een A-record aan en verwijs het MX-record vervolgens naar het subdomein.

Onder Prioriteit kunt u records een bepaalde prioriteit toekennen: Hoe hoger het gekozen getal, hoe lager de prioriteit.

 • Vul onder Naam een subdomein in bij het invoerveld. (Domein zelf niet invullen!)
 • Selecteer onder Prioriteit de gewenste prioriteit in het pulldown-menu.
 • Selecteer onder Doel een bestaand subdomein (van het huidige domein) in het pull-downmenu of vink FQDN aan en vul een externe hostname in bij het invoerveld.
 • Klik op Add record.

Records wijzigen

Klik op Edit om een record te bewerken en pas het record aan, of klik op de link Xel standaard herstellen om wijzigingen aan een standaardrecord ongedaan te maken. Klik vervolgens op Confirm om de wijziging door te voeren of op Cancel om de wijziging te annuleren.

Records verwijderen

Klik op Delete om een eigen record te verwijderen, of klik op Disable om een standaardrecord (tijdelijk) uit te schakelen. (Met een klik op Enable kunt u een standaardrecord weer inschakelen.)

Wijzigingen opslaan

De Zonefile Manager voert wijzigingen niet direct uit. Om wijzigingen op te slaan klikt u op het icoon Save zonefile bovenaan de pagina. Dit icoon verschijnt alleen als er wijzigingen zijn aangebracht. Met Undo changes maakt u alle (tijdens de huidige sessie gemaakte) wijzigingen weer ongedaan.

Nadat de wijzigingen zijn opgeslagen duurt het ongeveer 1 uur voordat deze actief zijn.