Categorie aanmaken en aan bericht koppelen

Door categorieën te gebruiken worden alle blogberichten georganiseerd, zodat ze voor jou en voor de lezers makkelijker te vinden zijn. Waar kunnen deze categorieën aangemaakt worden? En hoe worden ze gekoppeld aan blogberichten?

Hoe kan je een categorie aanmaken en toevoegen in WordPress?

Om categorieën aan te maken moeten we in het berichten-menu zijn. Klik daarom op Berichten, en daarna op het sub-menu Categorieën.

In het categorieënmenu zijn twee mogelijkheden. Er kan een categorie toegevoegd worden, en er is een mogelijkheid om de categorieën te kunnen beheren. Om een nieuwe categorie toe te voegen, vul je een naam in en een slug (de slug komt in de linknaam te staan).

Daarnaast kun je nog aangeven of de categorie een hoofdcategorie wordt, of een subcategorie van een andere categorie. Onder Sport kunnen bijvoorbeeld de subcategorieën Atletiek, Wielersport en Basketbal komen.

Als alles naar wens is, klik je op ‘Nieuwe categorie toevoegen’.

Categorie koppelen aan bericht in WordPress

Om een blogbericht in bepaalde categorieën voor te laten komen, moeten ze toegewezen worden aan die categorieën. Ga daarvoor in het bewerkscherm naar het menu Categorieën.

Hier kun je toewijzen in welke categorie het blogbericht voor moet komen. Er kunnen meerdere categorieën aan een blogbericht gekoppeld worden, als het maar relevant is voor het blogbericht.