Schrijven voor de zoekmachine? Schrijf begrijpelijk

Webteksten zoekmachine

Schrijven voor de bezoeker is schrijven voor de zoekmachine. Het is essentieel bij het schrijven van een webtekst dat je denkt aan de leesbaarheid, relevantie en opmaak. Het optimaliseren van de leesbaarheid, de relevantie en de opmaak van jouw webtekst zorgt er niet alleen voor dat jouw bezoekers de teksten helemaal lezen en zich snel kunnen oriënteren. Het zorgt er ook voor dat je professioneel overkomt en dat de zoekmachine jouw website beter vindt en rankt.

Leesbaarheid van de webtekst

Er zijn meerdere manieren om de leesbaarheid van een webtekst te verbeteren. Veel van deze manieren zijn hetzelfde als offline teksten. Toch leest een gebruiker een tekst op de computer anders dan op papier. Wanneer je hiermee rekening houdt verbeter je niet alleen de leesbaarheid van je tekst, maar de ranking in de zoekmachine.

  • Gebruik koppen
  • Schrijf korte zinnen
  • Schrijf korte alinea’s
  • Gebruik de eigenschappen vet, cursief en onderstrepen
  • Gebruik bulletpoints om gegevens op te sommen
  • Gebruik afbeeldingen om visueel jouw gedachtegang over te brengen

Relevantie van de webtekst

Bij het optimaliseren van een webpagina voor bepaalde zoekwoorden moeten de woorden een aantal keer in de tekst voorkomen. De spiders van een zoekmachine scannen de webpagina en kijken welke zoekwoorden (keywords) het meest voorkomen en dus het belangrijkst zijn. Om te zorgen dat de zoekmachine weet welke zoekwoorden het belangrijkst zijn, wordt er vaak geadviseerd om de zoekwoorden die het belangrijkst zijn een aantal keer voor te laten komen op jouw webpagina.

“Schrijven voor de bezoeker is zoekmachinevriendelijk schrijven”

Opmaken

Er zijn diverse manieren om woorden meer waarde te geven dan andere. Het geven van een teksteigenschap aan een woord is een manier daarvoor. De eigenschappen zoals Vet en Cursief en Onderstrepen, geven woorden meer waarde  dan tekst zonder eigenschap. Vet, cursief en onderstrepen wordt ook in offline teksten gebruikt om bepaalde woorden of zinnen te laten opvallen.

Bezoeker is de zoekmachine en vice versa

Bezoekers zijn dus gewend dat deze woorden belangrijker zijn dan de rest. De zoekmachine probeert een webpagina zo goed mogelijk te beoordelen om de bezoekers van de zoekmachine relevante resultaten te bieden. Omdat de zoekmachine weet dat mensen de woorden met eigenschappen belangrijker vinden, krijgen deze woorden meer waarde toegediend bij de beoordeling van een webpagina.

Gebruik met mate

Toch is het niet verstandig om teveel woorden vet of cursief te maken. Als hele alinea’s of meerdere zinnen vet of cursief worden gemaakt, is het niet duidelijk voor de bezoeker en de zoekmachine welke woorden nou echt belangrijk zijn. Dit bevordert ook niet het leesplezier van de bezoeker. Omdat dit negatief voor de bezoeker is, kan de zoekmachine besluiten om webpagina en de webtekst minder waarde te geven. Geef dus een of twee woorden of woordreeksen de eigenschap vet, cursief of onderstrepen en niet meer.