Wat zijn e-mail headers?

In de headers van een e-mail staat belangrijke informatie over het bericht, zoals de afzender, de route die het e-mailbericht heeft afgelegd, virusscans en spamfilters.

Waarvoor worden e-mail headers gebruikt?

De headers zijn een hulpmiddel voor beheerders. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt als er problemen zijn met het versturen of ontvangen van mail. Bijvoorbeeld wanneer de aflevering erg lang duurt of wanneer een bericht ten onrechte als spam wordt gemarkeerd.

Headers weergeven

De headers van een e-mailbericht zijn normaal gesproken niet zichtbaar. Als xel jou vraagt om de headers van een bericht dan kun je deze bekijken in het e-mailprogramma dat je gebruikt. Instructies voor de webmail en overige e-mailprogramma’s tref je hieronder.

Let op: Het heeft geen zin om het bericht zelf door te sturen. Bij het doorsturen krijgt een bericht namelijk nieuwe headers.

Komt het bericht terecht in de spam van de ontvangende partij? Dan is het belangrijk dat de headers bij de ontvangende partij wordt opgevraagd.

Webmail

  • Log in op de webmail (webmail.xel.nl)
  • Open het bericht waarvan je de headers wil lezen
  • Klik vervolgens op ‘Details en daarna op ‘Alle headers…’
  • Er verschijnt nu een pop-up met de gegevens
  • Kopieer de inhoud en stuur dit door

Headers bekijken van overige e-mailprogramma’s, zoals Office, Outlook en Gmail

Vrijwel alle e-mailprogramma’s bieden de mogelijkheid om headers uit te kunnen lezen. Een overzicht van de meest gebruikte e-mailprogramma’s en de daarbijbehorende instructies tref je op MxToolbox:

Voorbeeld van e-mailheaders

Hieronder staat een voorbeeld van alle headers bij een bericht:

Return-Path: <dennis@xel.nl>
Delivered-To: svc683-0@mx1.xel.nl
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
    by mx1.xel.nl (Postfix) with ESMTP id B1A63802F2
    for <dennis@xel.nl>; Mon, 9 Aug 2021 14:31:07 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: Scanned by XEL @ mx1
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: -2.6
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=-2.6 tagged_above=-10 required=2.3
    tests=[BAYES_00=-1.9, HTML_MESSAGE=0.001, RCVD_IN_DNSWL_LOW=-0.7,
    SPF_PASS=-0.001] autolearn=ham autolearn_force=no
Received: from mx1.xel.nl ([127.0.0.1])
    by localhost (mx1.xel.nl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
    with ESMTP id TelAJJr13Bv2 for <dennis@xel.nl>;
    Mon, 9 Aug 2021 14:31:06 +0200 (CEST)
Received: from mail2.xel.nl (mail2.xel.nl [82.94.246.102])
    by mx1.xel.nl (Postfix) with ESMTPS id 0DC6B80A5A
    for <dennis@xel.nl>; Mon, 9 Aug 2021 14:31:04 +0200 (CEST)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
    by mail2.xel.nl (Postfix) with ESMTP id F1E5AE080F
    for <dennis@xel.nl>; Mon, 9 Aug 2021 14:31:03 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: Scanned by XEL @ mail2
Received: from mail2.xel.nl ([127.0.0.1])
    by localhost (mail2.xel.nl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
    with ESMTP id 8MH58O5HsqEN for <dennis@xel.nl>;
    Mon, 9 Aug 2021 14:31:03 +0200 (CEST)
Received: from mbp-van-dennis.lan (D57D3AD2.static.ziggozakelijk.nl [213.125.58.210])
    (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)) (No client certificate 
requested) by mail2.xel.nl (Postfix) with ESMTPSA id 289AEE081B for <dennis@xel.nl>; Mon, 9 Aug 2021 14:31:03 +0200 (CEST)
From: Dennis Wrona <dennis@xel.nl>
Content-Type: multipart/alternative;
    boundary="Apple-Mail=_1F6BD258-48F4-44AF-9D0A-FFE5F3E186A1"
Mime-Version: 1.0 (Mac OS X Mail 13.4 \(3608.120.23.2.4\))
Subject: xel
Message-Id: <0E6CF6E9-38B0-408F-BD0E-4A1C242C034B@xel.nl>
Date: Mon, 9 Aug 2021 14:31:02 +0200
To: Dennis Wrona <dennis@xel.nl>
X-Mailer: Apple Mail (2.3608.120.23.2.4