Wat is IMAP?

IMAP staat voor ‘Internet Message Access Protocol’, dit protocol wordt gebruikt om e-mail te synchroniseren. Met IMAP wordt een directe verbinding tot stand gebracht  met de mailserver. Dit protocol werkt met een mappenstructuur welke gelinkt wordt aan het ‘Postvak IN’ van de gebruiker. Het feit dat de mail op de server blijft staan, biedt de gebruiker de mogelijkheid om e-mail vanaf een andere locatie te bekijken. In bepaalde gevallen biedt IMAP duidelijke voordelen boven POP3, bijvoorbeeld wanneer meerdere gebruikers dezelfde mailbox nodig hebben.

Wanneer je als klant van xel gebruik maakt van e-mail mogelijkheden, dan kun je gebruik maken van de volgende mailserver:

mail.xel.nl