Wat is een mailserver?

Een mailserver regelt alles wat te maken heeft met e-mail. Hoofdzakelijk zijn er twee taken die een mailserver moet uitvoeren. Samengevat is dat het uitwisselen van e-mail tussen andere mailservers en e-mail programma’s (clients). Om deze twee taken goed uit te voeren zijn zogenaamde protocollen nodig. POP, IMAP en SMTP zijn protocollen waar de mailservers van xel gebruik van maken. Daarnaast heeft een mailserver ook een taak om op virussen te scannen en SPAM te markeren.

In principe maakt een e-mail gebruiker nooit direct contact met de mailserver. Via een e-mail programma (Outlook, Apple Mail, etc.) is het mogelijk om e-mail te versturen en ontvangen. Het is wel mogelijk om een mailserver direct te benaderen door via een Telnet-sessie commando’s te geven voor de mailserver.

Voor meer informatie over de verschillende protocollen kun je op onderstaande hyperlinks klikken: