Wat is het Domain Name System (DNS)?

Het Domain Name System (DNS) is een identificatiesysteem voor met internet verbonden computers, servers en netwerken. Het wijst IP-adressen toe aan tekstuele hostnames (domeinen en subdomeinen) en slaat andere relevante informatie op voor een hostname, bijvoorbeeld mailservers.

De bovenstaande informatie is opgeslagen in een zonefile in de voor het domein ingestelde DNS-servers (nameservers). Elke domein uitgever beheert zogenaamde DNS-rootnameservers.