Sponsoring

Wij vinden dat wij als onderneming naast een economische ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Sponsoring van ideële initiatieven is een manier waarop wij deze verantwoordelijkheid kunnen uitdragen.

Economische en commerciële belangen

Economische en commerciële belangen spelen vandaag de dag een steeds grotere rol. Het bedrijfsleven oefent een sterke invloed uit op het dagelijkse leven, waarbij het genereren van inkomsten en het winstgevend inzetten van marketinginstrumenten voorop staat.

Het huidige economisch klimaat is daarmee sterk gericht op samenwerking waar voor alle betrokken partijen een substantieel voordeel te behalen valt. Hierdoor krijgen initiatieven met een puur ideëel oogmerk steeds minder de ruimte, of worden verdrongen door de grote charitatieve instellingen. Dit is erg jammer, omdat er nog steeds veel mensen zijn die zich onzelfzuchtig inzetten voor de belangen van anderen.

Onderscheid

Wij onderscheiden twee vormen van sponsoring:

  1. Ideële sponsoring;
   Het zonder eigenbelang steunen van organisaties of personen die zich inzetten voor zaken die ten goede komen aan de gemeenschap en gericht zijn op een bredere groep binnen de samenleving. Op deze pagina leest u meer over onze visie op deze vorm van sponsoring.
  2. Niet-ideële sponsoring;
   Het steunen van organisaties of personen waarbij het eigen zakelijk belang een doorslaggevende rol speelt. Wij zien dit echter als een vorm van marketing. Voor meer informatie over een dergelijke samenwerking met wederzijdse voordelen kunt u zich wenden tot onze sales afdeling. Contactgegevens vindt u hier. Houdt u er s.v.p. rekening mee dat wij alleen grondig uitgewerkte aanvragen in behandeling kunnen nemen.

Voorbeelden van ideële sponsoring zouden kunnen zijn:

 • Het leveren van kostenloze hosting voor de website van een organisatie die zich inzet voor het verhogen van de levensstandaard van chronische patiënten.
 • Kostenloze domeinregistraties voor een organisatie die als doel heeft het lezen onder jongeren te bevorderen.

Zoals gezegd hebben wij geen winstoogmerk bij deze vorm van sponsoring. Er hoeft dus niet per definitie sprake te zijn van zaken als naamsvermelding of het tonen van onze banners als tegenprestatie. Het is slechts ons doel om een steuntje in de rug te zijn bij de realisatie van dergelijke initiatieven.

Tot slot

Als onderneming krijgen wij een aanzienlijk aantal sponsoraanvragen binnen. Dit schrijven is ontstaan om duidelijk aan te geven wat onze visie is op sponsoring en op welke manier wij bepaalde initiatieven willen ondersteunen. Daarom maken wij ook een onderscheid in twee verschillende vormen van sponsoring; voor ons spelen fundamenteel andere belangen mee in de besluitvorming rond ideële sponsoring dan in die rondom niet-ideële sponsoring.

Wij hopen dat wij als onderneming een structurele bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Op economisch vlak proberen wij dit door klantgericht en flexibel diensten te leveren van hoge kwaliteit. Daarnaast is ons doel om, op bescheiden schaal, een meerwaarde te kunnen zijn voor de samenleving in het algemeen. Sponsoring is één van de middelen waarmee wij dit doel willen bereiken.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u deze richten aan sponsoring@xel.nl.

Postadres

Xel Media BV
Postbus 14086
3508 SC Utrecht (NL)

Vestiging

Wilhelminapark 25
3581 NE Utrecht (NL)
Tel: 030 - 267 17 10
Fax: 030 - 214 82 81
E-mail: info@xel.nl
KvK nr: Utrecht 32079808
BTW nr: NL813705265B01

Openingstijden

Ma t/m Vrij 09:00 - 17:00

ING bank

rek. nr: 86.88.111
SWIFT/BIC code: INGBNL2A
IBAN: NL38INGB0008688111

Storing?

Als er zich een storing voordoet op één van onze servers (of op uw eigen VPS, dedicated- of managed server), dan kunt u deze storing hier doorgeven. Wij zullen direct naar uw melding kijken.

© 1999 - 2018 Xel Media BV | Prijzen zijn exclusief BTW | Privacy verklaring | Algemene voorwaarden