Wanneer onderhouden jullie mijn Managed Server?

Er is dagelijks een onderhoudsvenster van 00:00 (middernacht) tot 03:00. Binnen dit
venster zullen wij onderhoud uitvoeren waarbij wij verwachten dat een onderbreking
in de dienstverlening zal plaatsvinden. Dergelijk onderhoud kondigen wij altijd
minimaal 24 uur van te voren aan per e-mail.

Binnen kantooruren zullen updates plaatsvinden die wij hebben getest in onze
testomgevingen en die naar verwachting geen onderbreking in de dienstverlening
zullen opleveren. Hier maken wij verder geen melding van.

Verder kan er nog spoedonderhoud plaatsvinden, bijvoorbeeld vanwege een recent
ontdekt gevaarlijk beveiligingslek of een op handen zijnde storing. In dit geval
zullen wij direct ingrijpen, ook al betekent dit een kleine onderbreking in de
dienstverlening. U ontvangt na afloop per e-mail een verklaring van onze
handelingen.