Heb ik root/admin rechten?

Normaal gesproken ontvangt u geen toegangsgegevens voor root/admin op uw Managed
Server Linux, omdat alle beheertaken door ons worden verzorgd en geautomatiseerd.
Standaard wordt het Plesk Control Panel geinstalleerd, waarvan u een reseller login
ontvangt. Hiermee kunnen alle dagelijkse taken worden uitgevoerd, zoals het aanmaken
van nieuwe diensten.

Op verzoek zullen wij root/admin gegevens aan u verstrekken, nadat is afgesproken
waarvoor de gegevens gebruikt zullen worden. In dit geval zullen wij u ook vragen om
een lijst met vertrouwde IP adressen door te geven waarvan root/admin logins worden
toegelaten.

Wij behouden ons het recht voor om het beheer van de Managed Server Linux te staken
als root/admin logins voor andere doeleinden worden gebruikt dan afgesproken.