25 SEO-termen die je moet kennen om zoekmachine optimalisatie te begrijpen

Er zijn zo veel SEO-termen, dat je binnen 5 minuten met de handen in het haar staat. Er komen namelijk termen voorbij die het woord ‘blepharochalasis’ makkelijk doen lijken. Welke SEO-termen moet je weten om te begrijpen wat er allemaal gebeurt in de wereld van zoekmachineoptimalisatie?

SEO

Allereerst starten we met een definitie van het hoofdonderwerp ‘zoekmachine optimalisatie’:

SEO is een serie technieken om de status van een website in de zoekmachine te verbeteren. Dit om hoger te eindigen in de zoekresultaten van de zoekmachines.

SEM

SEM staat voor Search Engine Marketing, oftewel zoekmachinemarketing. SEM heeft, zoals de naam zelf al zegt, te maken met de marketing voor producten en services via zoekmachines. SEM bestaat uit twee onderdelen: SEO en SEA.

SEA

SEA staat voor Search Engine Advertising. Bij SEA wordt er betaald voor een goede positie in de zoekresultaten. Je komt dan boven de gewone zoekresultaten te staan, waardoor je meer bezoekers krijgt. De betaalmethode voor het plaatsen van de link boven alle andere resultaten gaat meestal door PPC.

PPC

PPC betekent ‘Pay-Per-Click’. Bij Pay-Per-Click betaalt de website-eigenaar de advertentieplek waarop de eigenaar de website heeft geplaatst. Dit gebeurt, zoals de term zegt, per keer dat de link aangeklikt wordt.

PageRank

PageRank is een algoritme die Google gebruikt om te bepalen hoe ‘belangrijk’ elke website is. Hierbij wordt gekeken hoe vaak er op internet verwezen wordt naar de website. Hoe hoger de PageRank, hoe hoger de kans is dat de website belangrijk wordt gevonden.

SERP

De Search Engine Results Page is de plek waar je terechtkomt als je een zoekwoord ingevuld hebt in de zoekmachine. De pagina bevat de best passende resultaten die bij de ingevulde zoektermen horen. Het aantal mensen dat op een website klikt hangt af van de positie van de website in deze lijst, waarbij hoog natuurlijk het beste is.

Google heeft een algoritme gemaakt waarbij een website op verschillende factoren wordt getoetst. Heeft een website goede resultaten, dan komt deze hoog in de SERP te staan.

Backlink

Komt ook wel voor als ‘Inbound Link’. Een backlink is een link op een andere website die verwijst naar jouw eigen website. Dit is erg belangrijk voor SEO, omdat de hoeveelheid websites die naar een website verwijzen invloed heeft op de plaats van de website in de SERP.

Linkbait

Een linkbait (aas) is een stuk content dat is gepubliceerd op een website of een blog. Dit wordt gebruikt om zo veel mogelijk backlinks te creëren. Een voorbeeld zijn de ‘Top 10’-lijsten die erg populair zijn bij bookmarks.

NoFollow

NoFollow is een attribuut die door Google wordt gezien als een bevel om de link waarbij de attribuut is gebruikt niet mee te rekenen in de zoekmachine. Gebruik dit attribuut voor links die niks toevoegen aan de kwaliteit van de content (en dus aan de PageRank), zoals links die bij advertenties of comments horen.

Anchor Text

Dit is de tekst van de link die je aanklikt, zoals een stukje terug ‘algoritme’ een Anchor Text is. De anchor tekst is eigenlijk een belofte. De gebruiker en de zoekmachine kunnen aan de anchortekst zien wat het onderwerp is van de pagina waarnaar gelinkt wordt.

Als deze tekst goede sleutelwoorden heeft die bij de pagina passen, zullen zoekmachines deze links goed belonen met een hogere PageRank.

Title Tag

De title tag is letterlijk de titel van een webpagina. Het is de tekst die je bovenaan in de titelbalk van je browser ziet staan. Dit is een belangrijke factor in het algoritme van Google. Deze tag moet uniek en relevant zijn om zeker te zijn van een goede positie in de SERP.

Voorbeeld: <title>SEO-termen die iedereen moet weten</title>

Alt Tag

Dit is een beschrijving van een afbeelding op de webpagina. Het is een tekst die wordt getoond als de afbeelding niet geladen kan worden. Zoekmachines leunen enorm op deze tekst. Alt tags zorgen er ook voor dat de afbeeldingen hoog in de SERP van Google Images komen.

Voorbeeld: <img width=”290″ height=”232″ alt=”Dit is de tekst die getoond wordt op de website” src=”/images/afbeelding.jpg” />

Meta Tag

Net als de title tag is de metatag een middel om de zoekmachine meer informatie te geven over de webpagina en de content. Door een beschrijving geven over de webpagina, krijgen de zoekmachine en de zoeker meer duidelijkheid over de inhoud van de pagina.

Er zijn heel veel soorten metatags, maar vaak wordt alleen nog maar de tag <description> gebruikt, omdat de rest vrijwel geen waarde meer heeft in de algoritme van Google.

Webcrawler

Ook wel een ‘robot’ of een ‘spider’ genoemd. Het is een computerprogramma dat namens de zoekmachines het web doorzoekt. Daarbij zoekt de crawler nieuwe links en pagina’s. Het is de eerste stap in het indexeren van pagina’s voor de SERP.

Robots Tag

Werd er gezegd dat er nog maar één metatag is? Technisch gezien zijn er twee. Door de metanaam ‘Robots’ te gebruiken, kan een webcrawler gestuurd worden om bepaalde handelingen bij een pagina te doen.

De tag kan er namelijk voor zorgen dat links niet meegeteld worden of dat de webpagina überhaupt niet geïndexeerd wordt. Dit is vooral handig voor site die nog in opbouw zijn, zodat deze nog niet gezien worden in zoekmachines.

Long Tail Keyword

Dit zijn weinig gebruikte sleutelwoorden. Deze hebben twee of meer woorden in de term zitten. Dit zijn termen waar kleine website zich op moeten richten om verkeer te krijgen, omdat het bijna onmogelijk is om via de gangbare zoekwoorden hoog in de SERP te komen.

Long Tail Keywords hebben minder concurrentie van andere websites, maar hebben wel zoekers die gericht naar bepaalde informatie zoeken.

Sitemap

Een document dat de paginastructuur van alle pagina’s van een website laat zien. Dit maakt het makkelijker voor de zoekmachines om de website te structureren.

Landing Page

De landingspagina is de pagina waar bezoekers voor het eerst je website zien. De pagina waar de meeste mensen hun tocht door de website beginnen, is bijna altijd de landingspagina.

Authority

Een meetmethode voor zoekmachines om te meten hoe goed een website is. Daarbij wordt gekeken naar de relevantie, geloofwaardigheid, bouw en consistentie van de website. Daarnaast wordt er gekeken naar de hoeveelheid inkomende links. Is alles in orde, dan krijg je een hoge score in autoriteit.

Met een goede autoriteit word je gezien als een betrouwbare bron van informatie.

Traffic

Dit is een ander woord voor ‘bezoekers van de site’.

Visit

Een visit is de sessie waarin een gebruiker de website bezoekt. Hierbij wordt de bezoeker van de eerste tot de laatste seconde van zijn bezoek gevolgd in wat hij doet. Hierbij kan hij meerdere pagina’s op de website bezoeken.

Referrer String

Dit is een stukje informatie dat de browser geeft om te laten zien hoe gebruikers op de website gekomen zijn.

Conversion rate

Het conversiecijfer geeft het percentage bezoekers dat een bepaalde gewenste actie doet op de website, bijvoorbeeld inschrijven voor een nieuwsbrief. Als er 100 bezoekers komen, en 23 mensen schrijven zich in voor de nieuwsbrief, dan is de Conversion Rate 23%.

Notificaties

Er zijn verschillende dingen die kunnen gebeuren bij het laden van een pagina. Deze hebben allemaal een code. Hier staan alle codes uitgelegd:

  • 301 Redirect: hierbij wordt de bezoeker van de ene pagina automatisch naar de andere gestuurd.
  • 302 Redirect: de webserver denkt dat de URL van de pagina verplaatst is. Meestal wordt de bezoeker meteen doorgestuurd naar een andere pagina.
  • 400 Bad Request: het document dat gezocht wordt op deze pagina kan niet geopend worden omdat de bouw van het document niet klopt.
  • 401 Unauthorized: de website wil controleren of de identiteit van de bezoeker wel klopt. Dit is dus een website waarbij je goedkeuring nodig hebt van de website om deze te bezoeken. Meestal is een wachtwoord voldoende.
  • 403 Forbidden: dit betekent dat je de website niet mag bezoeken. Meestal staat er een reden bij waarom niet.
  • 404 Not Found: de server kan de pagina die je zoekt niet vinden.
  • 500 Error: meestal betekent dit dat de website gecrasht is.

Black Hat SEO

Er zijn tactieken in optimalisatie die in de ogen van Google illegaal zijn omdat er op een oneerlijke manier geprobeerd wordt te optimaliseren.

Tactieken die het algoritme van Google manipuleren om zo hogere rankings te behalen vallen onder de noemer ‘Black Hat SEO’. Google controleert intensief om deze praktijken te voorkomen. Als ontdekt wordt dat iemand deze technieken toch gebruikt, dan volgt er een penalty of een verbanning.

Bij een penalty wordt de website tijdelijk op een lagere plaats gezet. Bij een verbanning wordt de website permanent uit de zoekresultaten gehaald. Reken maar uit op welke pagina een website komt te staan die onderaan staat bij 5 miljoen zoekresultaten.

Onder Black Hat SEO wordt onder andere verstaan: het verbergen van links, het maken van onzichtbare SEO-teksten en linkfarms, waarbij websites met waardevolle links worden gekocht en de eigen links daar aan toevoegt.

Deze SEO-technieken zijn dan wel makkelijk, maar wel verboden. Zorg ervoor dat je zelf nooit gebruik maakt van Black Hat SEO.

Heb jij nog andere SEO-termen waarvan je de betekenis niet weet?